Obsah
Historie

Počátky společnosti infocount jsou vysledovatelné u stejnojmenného projektu, který vznikl v roce 2001 na akademické půdě jako sdružení studentů Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Byl založen trojicí studentů za účelem sloučení jejich komerčních aktivit v oblasti informatiky.

Vzhledem k narůstajícím možnostem v oblasti IT a stále novým technologiím není možné, aby firmy řízené jen manažery bez teoretických a pragmatických znalostí IT byly schopny udržet krok s moderními trendy tohoto dynamicky se rozvíjejícího se oboru. Z tohoto důvodu vznikl záměr spojit odbornost tří různých specializací - Bezpečnost IS/IT, Analýza a návrh systémů a projektové řízení v IT - v jedno homogenní těleso.

Koncem roku 2002 změnil původní projekt infocount právní formu založením společnosti s ručením omezeným a od roku 2003 vznikla společnost infocount, s.r.o. zápisem do OR vedeném krajským soudem v Brně. Součástí těchto změn bylo i přesunutí sídla společnosti do centra Brna.

Společnost infocount si stále udržuje úzké vazby na akademickou obec, což jí napomáhá k neustálému zvyšování technické úrovně a k zavádění nejnovějších technologií. Kvalita jejích služeb je patrná především na referencích, mezi kterými jsou významní výrobci a prodejci na českém trhu. Nezanedbatelnou je i vytvoření dvou stěžejních produktů během prvního roku existence.

V současné době se pracovní skupina společnosti infocount stále rozšiřuje. Nové spolupracovníky nachází nejen v řadách absolventů vlastní alma mater, ale i mezi studenty a absolventy jiných vysokých škol a univerzit, v neposlední řadě mezi zahraničními kolegy.


Novinky
NOVINKY ENGLISHFRANÇAIS
1.1.2010

!!! Pozor. Změna adresy !!!
Od 1.1.2010 nás najdete na nové adrese Erbenova 8. O chystané změně sídla budeme zákazníky a dodavatele informovat e-mailem.

cz

Zápatí
Copyright © 2003 - 2021 infocount, s.r.o. - všechna práva vyhrazena - generated by iPublisher
Management | Historie | Novinky