Obsah
iNotary

iNotary je služba uvádějící v život elektronický podpis (EP). Zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpise se k otázce použitelnosti digitálního podpisu v české praxi postavil poněkud nezodpovědně. Služby systému iNotary jej pomáhaly uvést v život již od vzniku jeho první verze. Tak, jak byl EP stanoven v zákoně, byl neživotaschopný. Možností pro ty, kteří chtějí EP skutečně používat, se naskytlo hned několik - od žehrání na nedokonalost legislativy až po konkrétní kroky, které by v případě soudního sporu byly schopny soudním znalcům dát do rukou materiál k řešení děr v zákoně.

V čem byl jeden z největších problémů? Opomeneme-li skutečnost, že nedefinoval certifikační politiky pro komunikaci se státní správou (tento problém bohužel přetrvává), kteroužto v současnosti řeší Ministerstvo informatiky, potom je nutné říci, že v čase. V právní normě je stanoveno, co se elektronickým podpisem rozumí. Ve své podstatě se jedná o dobrou studii, která vysvětluje princip digitálního podpisu. Od právní normy je však očekáváno něco více - totiž stanovení a poskytnutí skutečně kvalitních principů a podmínek, za nichž mohou být použity.

Naštěstí pro uživatele, novela uvedená v platnost o prázdninách roku 2004 poskytla českým uživatelům elektronického podpisu konečně do ruky nástroj, se kterým je již možno pracovat. S uzákoněním pojmů souvisejících s časovými autoritami získaly i služby systému iNotary na právní váze.

Uveďme si krátký příklad, kde mohl český uživatel v "elektronicko-podpisové" praxi narazit:
Certifikáty k elektronickým podpisům jsou vydávány s určitou délkou platnosti. Řekněme, že my i náš partner máme tuto délku stanovenu na 1 rok. Rozhodneme-li se podepisovat smlouvy elektronicky, musíme pravidelně po této době znovu podepsat všechny smlouvy. Proč? Nikdo není schopen prokázat, že jsme smlouvy podepisovali v době platnosti svých certifikátů a po skončení platnosti se již našim podpisům nedá důvěřovat.

Podobných situací existuje nepřeberné množství (virtuální aukce, elektronické obchody, atd.) Řešením je využít služeb elektronického notáře (EN) - iNotary. Služby elektronického notáře jsou ve své podstatě služby zajišťující pevné ukotvení dokumentů v čase tak, aby bylo možné zpětně určit dobu jejich vzniku.

Rozdíl a síla systému iNotary oproti ostatním způsobům časové autentizace spočívá v jeho základní koncepci. Na mysli máme především sílu kryptografických funkcí. Skutečnost, že systém iNotary nestaví na funkcích prostého timestampingu jej nečiní papežštějším než papež, ale posiluje jistotu, že uživateli nepřibývá jen další z nepříjemných úkonů, které musí provést při vytváření elektronického/digitálního pospisu.

Pro další informace kontaktujte náš support team , který Vám rád poskytne bližší informace.


Novinky
NOVINKY ENGLISHFRANÇAIS
1.1.2010

!!! Pozor. Změna adresy !!!
Od 1.1.2010 nás najdete na nové adrese Erbenova 8. O chystané změně sídla budeme zákazníky a dodavatele informovat e-mailem.

cz

Zápatí
Copyright © 2003 - 2021 infocount, s.r.o. - všechna práva vyhrazena - generated by iPublisher
iNotary | iPublisher | iPodatelna